Använda källor

Den mesta informationen har fåtts genom att prata med olika personer som jobbar som rekryterare.

Det finns med jämna mellanrum artiklar i olika tidningar som tar upp ämnet arbetsbetyg. Tidningarna Aftonbladet, Metro och chef har haft artiklar som berättar hur vitsord tolkas i arbetsbetyg. Andra källor är länkarna nedan.

Hjälpmedel
ArbetsbetygArbetsbetyg: Det som ser bra ut kan betyda att dåligt.


Arbetsbetyget innehåller inga lögner, men det som ser ut som ett bra betyg för en ovan betraktare, kan vara ett dåligt betyg.