Använda källor

Den mesta informationen har fåtts genom att prata med olika personer som jobbar som rekryterare.

Det finns med jämna mellanrum artiklar i olika tidningar som tar upp ämnet arbetsbetyg. Tidningarna Aftonbladet, Metro och chef har haft artiklar som berättar hur vitsord tolkas i arbetsbetyg. Andra källor är länkarna nedan.

Hjälpmedel
ArbetsbetygTjänstgöringsbetyg: Varför är det så svårt att förstå?


Är det här tjänstgöringsbetyget ett bra betyg?