Så här set ett dåligt arbetsbetyg ut

Ett vant öga ser på några sekunder om ett arbetsbetyg ger ett dåligt eller ett bra omdöme.

  Följande skvallrar om det är ett bra eller dåligt betyg:
 1. Betyget är kort. Mindre än en halv A4 sida.
 2. Det nämns egenskaper som krävs för att man ska klara av tjänsten, dessa nämns sedan INTE i betygsdelen. Detta betyder att personen som betyget avser saknar dessa egenskaper.
 3. Vitsorden är mindre bra, tillexempel så har vitsorden följande ordalydelse "våra rekommendationer" inte så bra och när det beskrivs hur man klarar av sin tjänst så betyder omdömer "bra" underbetyg.

Exempel 1 på ett dåligt betyg

Anna Andersson, född, xxxxxx-yyyy, har varit anställd hos MyCompany under perioden 2002-01-01 - 2005-12-12.

MyCompany är världsledande på att producera blankt papper och har försäljning av sina produkter i Europa och Nordamerika . Mer information kan fås på MyCompany's hemsida.

Anna Andersson ansvarat för att planera produktion av papperssorten darkglow. Arbetet kräver ett strukturerat och mycket välplanerat arbetssätt.

Anna Andersson slutar idag på egen begäran. Vi vill önska Anna lycka till framöver med liknande arbetsuppgifter.

Stockholm 20051212

Camilla Chef

  Kommentar på betyget:
 • Betyget är kort = dåligt.
 • Nämner förmågor i betyget som inte anges att Anna besitter. Med detta menas att Anna INTE arbetar på ett strukturerat och välplanerat sätt.
 • Vitsordet är det sämsta man kan få. Att endast önska någon lycka till är ett rejält underbetyg.

Exempel 2 på ett dåligt betyg

Anders Andersson, född, xxxxxx-yyyy, har varit anställd hos MyCompany under perioden 2004-01-01 - 2005-12-12.

MyCompany är världsledande på att producera blankt papper och har försäljning av sina produkter i Europa och Nordamerika . Mer information kan fås på MyCompany's hemsida.

Anders Andersson har arbetat på lagret med att ta emot varuleveranser. Arbetet kräver social förmåga och god logistisk förmåga.

Anders slutar idag på egen begäran. Vi vill önska Anders lycka till framöver med liknande arbetsuppgifter.

Stockholm 20051212

Carl Chef

  Kommentar på betyget:
 • Betyget är kort = dåligt.
 • Nämner förmågor i betyget som inte anges att Anders besitter. Med detta menas att Anders inte har en socialförmåga och att han saknar logistisk förmåga.
 • Vitsordet är det sämsta man kan få. Att endast önska någon lycka till är ett rejält underbetyg

Exempel 3 på ett dåligt betyg

Anna Andersson, född, xxxxxx-yyyy, har varit anställd hos MyCompany under perioden 2002-01-01 - 2005-12-12.

MyCompany är världsledande på att producera blankt papper och har försäljning av sina produkter i Europa och Nordamerika . Mer information kan fås på MyCompany's hemsida.

Anna Andersson har arbetat i receptionen med att ta emot kunder. Arbetet kräver stor simultanförmåga vilket Anna ofta visat prov på.

Anna slutar idag på egen begäran. Vi vill Vi kan lämna henne våra rekommendationer"

Stockholm 20071212

Carl Chef

  Kommentar på betyget:
 • Betyget är kort = dåligt.
 • Nämner förmågor i betyget som inte anges att Anna endast delvis har.
 • Vitsordet är inte bra och anger att Anna knappt klarat av sina arbetsuppgifter.

Hjälpmedel
ArbetsbetygArbetsbetyg: Det som ser bra ut kan betyda att dåligt.


Arbetsbetyget innehåller inga lögner, men det som ser ut som ett bra betyg för en ovan betraktare, kan vara ett dåligt betyg.