Tecken på att ett arbetsbetyg är mindre bra

Det finns några enkla riktlinjer för att se om ett arbetsbetyg är bra eller inte.

    Kontrollera följande:
  1. Längden på arbetsbetyget. Ett arbetsbetyg är vanligtvis en halv till en hel sida långt. Ett kort betyg är ofta tecken på att det är ett dåligt betyg. Ett bra betyg är oftast minst 3/4 A4-sida långt.
  2. Om det i arbetsbetyget nämns egenskaper som man behöver ha för att utföra arbetet och dessa egenskaper sedan inte nämns att den som arbetsbetyget avser besitter så är detta ett tecken på ett underbetyg.
  3. Vitsorden anger direkt hur bra personen klarar av sitt jobb. Här får du hjälp att tyda vitsord inom privat sektor.
  4. Här får du hjälp att tyda vitsord inom offentlig sektor.
  5. Arbetsbetyget ska vara formelt riktigt gjort, dvs följa de vanligast outalade reglerna som finns för arbetsbetyg. Du hittar de vanligaste reglerna här.

Hjälpmedel
ArbetsbetygTjänstgöringsbetyg: Det finns hemligheter i ett tjänstgöringsbetyg för den som inte kan tyda innehållet.


Det finns konventioner på hur ett tjänstgöringsbetyg ska se ut. Dessa kan ibland verka vara hemliga.