Så här set ett dåligt arbetsbetyg ut

Ett vant öga ser på några sekunder om ett arbetsbetyg ger ett bra eller ett dåligt omdöme.

    Följande skvallrar om det är ett bra betyg:
  1. Betyget är ca en A4 sida.
  2. Vitsorden är bra, tillexempel så har vitsorden följande ordalydelse "utmärkta rekommendationer", "allra bästa rekommendationer" .

Exempel 1 på ett bra betyg

Anna Andersson, född, xxxxxx-yyyy, har varit anställd hos Company under perioden 2002-01-01 - 2005-12-12. Anna Andersson slutar idag på egen begäran.

Company är världsledande på att producera blankt papper och har försäljning av sina produkter i Europa och Nordamerika . Mer information kan fås på Company's hemsida.

Anna Andersson har själv ansvarat för att planera produktion av papperssorten darkglow och att ta fram ett marknadskoncept för papperssorten. Arbetet kräver ett strukturerat och mycket välplanerat arbetssätt, vilket är förmågor som Anna besitter till fullo.

Anna har under sin tid på företaget blivit mycket uppskattad av både kunder och kollegor både för sitt trevliga sätt som för sina kunskaper inom papperstillverkning. Anna Andersson har med stor nogrannhet och med stort intresse utfört sina arbetsuppgifter till vår fulla belåtenhet. Hon har visat sig mycket intiativrik och ansvarsfull. Då hon dessutom är mycket lätt att sammarbeta med vill vi ge henne de våra allra bästa rekommendationer.

Stockholm 20051212

Camilla Chef

    Kommentar på betyget:
  • Betyget ca en A4 sida = bra.
  • Vitsordet är mycket goda.

Hjälpmedel
ArbetsbetygTjänstgöringsbetyg:  Har man slitit på ett jobb så känns det bra att få ett rättvist betyg


Ett bra tjänstgöringsbetyg efter flera års slit känns rättvist att få.