Tecken på att ett arbetsbetyg är bra

Det finns några enkla riktlinjer för att se om ett arbetsbetyg är bra eller inte.

    Kontrollera följande:
  1. Längden på arbetsbetyget. Ett arbetsbetyg är vanligtvis en halv till en hel sida långt. Ett långt betyg är ofta tecken på att det är ett bra betyg. Ett bra betyg är oftast ca en A4-sida långt. Ett arbetsbetyg är aldrig längre än två A4-sidor
  2. Vitsorden anger direkt hur bra personen klarar av sitt jobb. Här får du hjälp att tyda vitsord inom privat sektor. Här får du hjälp att tyda vitsord inom offentlig sektor.
  3. Arbetsbetyget ska vara formelt riktigt gjort, dvs följa de vanligast outalade reglerna som finns för arbetsbetyg. Du hittar de vanligaste reglerna här.

Hjälpmedel
ArbetsbetygArbetsbetyg: Det som ser bra ut kan betyda att dåligt.


Arbetsbetyget innehåller inga lögner, men det som ser ut som ett bra betyg för en ovan betraktare, kan vara ett dåligt betyg.