Arbetsbetyg disposition

De flesta arbetsbetyg är uppbyggda på samma sätt. De följer ett förutbestämt upplägg.

  Arbetsbetyget är oftast indelat i fem delar.
  Dessa delar är:
 1. Informationsdelen (del 1)
 2. Arbetsbeskrivning(del 2)
 3. Krav på tjänsten (del 3)
 4. Vitsorden (del 4)
 5. Betygssammanfattning (del 5)

Informationsdelen
del 1 av arbetsbetyget

Informationsdelen är ofta två till tre meningar lång.

  Informationsdelen består av följande:
 1. Namn och personnummer på den som betyget avser
 2. Anställningstid
 3. Tjänstensomfattning (heltid, halvtid, deltid)
 4. Längre tjänstledighet (>3månader)
 5. Orsak till att anställningen upphör
 6. Namn på företaget anställningen avser
 7. Organisationsnummer på företaget
 8. Kort beskrivning av företaget

Exempel på hur informationsdelen kan se ut:
Kajsa Karlsson, 440101-xxxx, har arbetat som telefonist hos Company AB, organisationsnummer 551166-442311, under perioden 090503-101112 och slutar idag på egen begäran.

Arbetsbeskrivning
del 2 av arbetsbetyget

Arbetsbeskrivning är ofta tre till fyra meningar lång.

  Arbetsbeskrivning består av följande:
 1. Ansvar och befogenheter som arbetet omfattat
 2. Organisatorisk placering
 3. Kort beskrivning av arbetsuppgifterna
 4. Information om var arbetet utförts
 5. Övrigt, tex särskilda uppdrag som den anställda haft

Exempel på hur arbetsbeskrivning kan se ut:
Kajsa Karlsson har ensam varit ansvarig för att planera och schemalägga arbetet för företagets fem telefonister. Hon har även aktivt deltagit i det dagliga arbetet med att sköta företagets telefonväxel på ett optimalt sätt för att säkerställa att det har varit korta svarstider. Kajsa har under sin tid på förtaget flera gånger utsetts till företagets bästa telefonist. Arbetet har varit förlagt till företagets huvudkontor i Umeå.

Krav på tjänsten
del 3 av arbetsbetyget

Krav på tjänsten är ofta tre till fyra meningar lång.

  Krav på tjänsten:
 1. Kompetens & Behörighet (Innehåller information om utbildningskrav och erfarenhetskrav)
 2. Krav på personliga egenskaper (Kan tex vara någon av följande egenskaper;
  analytisk förmåga, arbetskapacitet, engagemang, flexibilitet, förmåga att lära ut, förmåga att prioritera, initiativförmåga, kommunikationsförmåga, kontaktförmåga,
  logiskt tänkande, minne, muntlig framställning, omdöme, ordning, popularitet bland kunder och kollegor, prestationsvilja,
  sammarbetsförmåga, självständighet, skriftlig framställning, stabilitet, stresstålighet, strukturerad, uppträdande,
  uthållighet, vitalitet)

Exempel på hur "krav på tjänsten" kan se ut:
Befattningen kräver kunskap om förtagets växel och stor stresstålighet och en god förmåga till muntliga kontakter med kunder såväl som med egen personal.

Vitsorden
del 4 av arbetsbetyget

Vitsorden är ofta tre till fem meningar lång.

  Vitsorden byggs upp på följande sätt:
 1. Vitord för personliga egenskaper
 2. Vitsord för yrkesskicklighet

Vitsorden för yrkesskickligheten brukar ingå i beskrivningen av krav, del 3. Vitsorden för personliga egenskaper brukar följa en tregradig skala.

1. God, alternativt bra. (lägsta betyg)
2. Mycket God.
3. Utmärkt. (Högsta betyg)
Exempel på hur vitsorden kan se ut:
Kajsa Karlsson har på ett bra sätt sköt sina arbetsuppgifter. Hon har goda kunskaper om hur man tar människor på ett vinnande sätt.

Sammanfattning av betyget
del 5 av arbetsbetyget

Sammanfattningen är ofta en till två meningar lång.

  Sammanfattningen brukar:
 1. Ge ett sammanfattande omdöme
 2. Understryka personliga positiva egenskaper

Betyget kan vara på formen :
Våra rekommendationer (under betyg)
Våra bästa rekommendationer (medelbetyg)
Våra allra bästa rekommendationer (Över betyg)


I arbetsbetyget så anges vanligen följande kodord:
Bra (Bra anger en underprestation, dvs ett dåligt betyg)
Mycket bra (Mycket bra anger en normalprestation)
Synnerligen bra (Synnerligen bra anger en överprestation)

Exempel på hur sammanfattningen kan se ut:
Vi vill därför ge Kajsa Karlsson våra rekommendationer till liknande arbetsuppgifter, där hon kan utnyttja sina goda personliga egenskaper.

Så här blev arbetsbetyget

Kajsa Karlsson, 440101-xxxx, har arbetat som telefonist hos Company AB under perioden 090503-101112 och slutar idag på egen begäran.

Kajsa Karlsson har ensam varit ansvarig för att planera och schemalägga arbetet för företagets fem telefonister. Hon har även aktivt deltagit i det dagliga arbetet med att sköta företagets telefonväxel på ett optimalt sätt för att säkerställa att det har varit korta svarstider. Kajsa har under sin tid på förtaget flera gånger utsetts till företagets bästa telefonist. Arbetet har varit förlagt till företagets huvudkontor i Umeå.

Befattningen kräver kunskap om förtagets växel och stor stresstålighet och en god förmåga till muntliga kontakter med kunder såväl som med egen personal.

Kajsa Karlsson har på ett bra sätt sköt sina arbetsuppgifter. Hon har goda kunskaper om hur man tar människor på ett vinnande sätt.

Vi vill därför ge Kajsa Karlsson våra rekommendationer till liknande arbetsuppgifter i framtiden, där hon kan utnyttja sina goda personliga egenskaper.Company AB
101112

Karin Chef
Personal chef Company ABHjälpmedel
ArbetsbetygTjänstgöringsbetyg: När man väl förstå vad betyget betyder så kan man lätt bli arg


Det är lätt att bli riktigt förbannad när man inser att man blivit lurad. Ett tjänstgöringsbetyg som verkar bra kan visa sig vara ett medelbetyg, när man förstår hur det ska tydas.