Denna information bör ett
anställningsbetyg innehålla

Det är viktigt att ett arbetsbetyg uppfyller vissa krav för upplevas som seriöst och riktigt. Arbetsbetyget speglar inte bara den person som fått betyget utan även det företag som givit betyget. Ett slarvigt gjort betyg ger inget bra intryck.

  Ett arbetsbetyg ska innehålla följande:
 1. Personuppgifter, namn och personnummer på den person som betyget avser.
 2. Namn och organisationsnummer på företagets som ger betyget
 3. En mycket kort presentation av företaget
 4. Den anställdes anställningstid
 5. Om det funnits längre tjänstledighet så ska denna nämnas (Längre än 3 månader)
 6. Anställningens omfattning, hel, halvtid eller deltid
 7. Arbetsuppgifter
 8. Anledning till att anställningen upphör
 9. Vitsord
 10. Namn och roll på person som utfärdat arbetsbetyget, gärna telefonnumret till företagets växel
 11. Arbetsbetyget ska vara skrivet på företagets officiella papper, innehållande företagets logotyp

Hjälpmedel
ArbetsbetygArbetsbetyg Chefen kan ibland vara knepig


Om chefen lovar att ordna fram ett bra arbetsbetyg så är det bra att fråga honom om han vet att hur ett bra betyg ska se ut.