Vanliga vitsord inom ofentlig sektor

All betyg kan vid en första genomläsning verka bra. Det har dock varit vanligt att arbetsgivareinom offentliga sektorn kodar vitsorden i betyget. Genom kodningen så kan man på ett enkelt sätt ange hur bra en person presterat på sin arbetsplats.

Det är inte tillåtet att i klartext skriva att någon skött sina arbetsuppgifter dåligt. Ett betyg som i klartext innehöll negativa formuleringar kan tolkas som förtal.

Nedan är exempel på de koder som används i arbetsbetyg för vitsord. För enkelhetens skull heter personen Kalle i exemplen:

Ordalydelse Betyder troligen Betyg
10 = bäst
Vi önskar Kalle lycka till med framtida arbetsuppgifter. Kalle har inte utfört sina arbetsuppgifter på ett bra sätt. Arbetsgivaren varnar andra från att anställa Kalle. Betyg 1
Vi kan lämna honom våra rekommendationer" Kalle har löst sina arbetsuppgifter hjälpligt. Han ska troligen jobba med något annat framöver. Betyg 3
Vi kan lämna honom våra bästa rekommendationer Kalle har löst sina arbetsuppgifter, dock utan att briljera på något område. Betyg 5
Vi kan med nöje lämna honom våra bästa rekommendationer" Kalle är betydligt duktigare än sina arbetskollegor på det mesta. Det mesta han gör blir bra. Betyg 7
Vi kan lämna honom våra allra bästa rekommendationer" Kalle är mycket duktig och briljerar i det mesta han gör. Betyg 8
Vi kan med nöje lämna honom våra allra bästa rekommendationer Kalle är en riktig klippa som utmärker sig positivt i allt han utför. Han kommer att bli mycket svår att ersätta. Betyg 10


Hjälpmedel
ArbetsbetygArbetsbetyg:  Har man slitit på ett jobb så känns det bra att få ett rättvist betyg


Ett bra arbetbetyg efter flera års slit känns rättvist att få.